Neapykantos kalba yra bet kokia neapykantos ir prievartos, nukreiptos prieš asmenį ar jų grupę, kurstymo, skleidimo ar pateisinimo forma, pagrįsta tam tikrais požymiais, pavyzdžiui, lytimi, lytine orientacija, rase, etnine grupe, tautybe, kalba, socialine padėtimi, religija ar kitais įsitikinimais (apibrėžimas pasiskolintas iš čia).

Taigi, neapykantos kalba yra tam tikrų veiksmų, skatinančių, kurstančių, skleidžiančių neapykantą ir prievartą, visuma. Tai gali būti žodžiai, piešiniai, muzikiniai kūriniai, pirštų kombinacijos, sutartiniai ženklai, rankų gestai, „šmaikštūs“ youtube video ir pan. Verta nepamiršti, kad vien tai, kad savo kasdienybėje kitų žmonių nevadinam asilais, dar nereiškia, kad kitomis formomis neskleidžiame neapykantos kalbos. Tačiau! Aiškių ribų, kurios tiksliai nustatytų, kur prasideda ir baigiasi neapykantos kalba, nėra. Dažnai tos ribos keičiamos subjektyviai, remiantis vienos ar kitos grupės požiūriu, tikėjimu ir pan.