Šis interneto puslapis – tai paprastų Lietuvos piliečių iniciatyva. Jos pagrindinis tikslas – supažindinti visuomenę su LGBT propagandos daroma žala ir tokiu būdu skatinti sąmoningai priešintis LGBT propaguojamam palaidam gyvenimo būdui.

Žmogus nėra Dievas. Žmogus yra kūrinys. Visoje Dievo kūrinijoje, tiek materialioje, tiek dvasinėje yra nustatyta griežta tvarka. Kas jos nepaiso, tas ima naikinti pats save. Žmogus yra unikalus kūrinys, nes jam Dievas davė sąžinę – gebėjimą atskirti, kas gera, o kas bloga. Deja dėl daromų nuodėmių dalis žmonių jau nebegirdi savo sąžinės ir pasiduota įvairiems mokymams, kurie prieštarauja sveikam sąžinės balsui. Mūsų pareiga ištikimai paklusti savo sąžinei ir ginti Dievo sukurtą pasaulį.

Taip pat pabrėžiame, kad mes pasisakome prieš bet kokią neapykantą LGBT žmonių atžvilgiu. Šiame puslapyje stengsimės perduoti pagarbą ir meilę šiems žmonėms. Esame tikri, kad jie visi yra nuostabios asmenybės, vertos pažinti Tiesą ir tapti laisvos.

Visais klausimais, susijusiais su šio puslapio turiniu kviečiame rašyti mums el.p. adresu: stoplgbtpropaganda@gmail.com

Sekite mus šiuose tinkluose: